Kancelaria Adwokacka Krakow
Adwokat Andrzej Wojcikiewicz
Telefon 517 555 195 12 345 06 01
Porady prawo CywilnePorady prawo rodzinnePrawo pracyPorady prawo karne
 

KANCELARIA ADWOKACKA - OFERTA


Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną w postaci:

 • reprezentowania w postępowaniu sądowym na wszystkich etapach,
 • obrony w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia,
 • sporządzania pism procesowych, pozwów, wniosków, apelacji, skarg i zażaleń,
 • przygotowywania i opiniowania umów, sporządzania opinii,
 • prowadzenia spraw w postępowaniu administracyjnym,
 • udziału w negocjacjach, polubownego rozwiązywania sporów,
 • kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców,
 • doradztwa prawnego,
 • windykacji należności.

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną z zakresu:

 • prawa cywilnego, w szczególności dochodzenia odszkodowań, w tym od ubezpieczycieli, problematyki dotyczącej nieruchomości (przykładowo: zniesienia współwłasności, zasiedzenia, służebności, bezumowne korzystanie z nieruchomości, rozgraniczenia), prawa spółdzielczego i spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych; prawa rodzinnego (przykładowo: rozwody, separacje, alimenty, podział majątku wspólnego); prawa spadkowego (przykładowo: stwierdzenia nabycia i działy spadku) i innych,
 • prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, spraw związanych z wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, dochodzenia należności za wykonane usługi (m.in. z faktur) i innych,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności odwołań od wypowiedzenia, żądań przywrócenia do pracy, odszkodowań, nadgodzin, odwołań od decyzji o ustaleniu wysokości emerytury,
 • prawa administracyjnego, w szczególności reprezentowania w postępowaniu administracyjnym, składania wniosków, wnoszenia skarg i odwołań (przykładowo: odwołań od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i pozwoleń na budowę) i innych,
 • postępowania egzekucyjnego, w szczególności opieki prawnej nad właściwym przebiegiem postępowania egzekucyjnego, wnoszenia skarg, zażaleń i powództw przeciwegzekucyjnych i innych,
 • prawa karnego i prawa wykroczeń, obrony w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia (przykładowo: kradzieże, paserstwa, oszustwa, wypadki drogowe, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, groźby karalne, pobicia i rozboje, przestępstwa gospodarcze) i występowania w roli pełnomocnika osób pokrzywdzonych i innych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług !


 

POMOC Z ZAKRESU:

 • Prawa cywilnego
 • Nieruchomości
 • Prawa rodzinnego
 • Prawa spadkowego
 • Prawa gospodarczego
 • Prawa pracy
 • Prawa administracyjnego
 • Postępowania egzekucyjnego
 • Prawa karnego
 • Prawa wykroczeń
 

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Umow się na spotkanie