Logo AW

Gorzkowska Henryka – upadłość konsumencka

Sygnatura postępowania:  KR1S/GUp-s/740/2023

Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział

Syndyk masy upadłości Pani Henryki Gorzkowskiej, osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność w wysokości 1/2 wartości majątku wspólnego małżonków, który wobec wcześniejszego ogłoszenia upadłości małżonka dłużnika wszedł do masy upadłości Pana Andrzeja Gorzkowskiego i został ujęty w jego spisie inwentarza. Wartość nominalna wierzytelności 1200,00 zł netto. Osoby zainteresowane winy składać pisemne oferty z podaniem ceny na adres: syndyk Andrzej Wójcikiewicz, ul. Prądnicka 65 lok. 31, 31-202 Kraków lub kancelaria@wojcikiewicz.eu z podaniem nazwiska upadłego w tytule e-maila. Sprzedaż egzekucyjna (wyłączona rękojmia za wady). Syndyk dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych przepisów. Nabywca pokrywa opłaty związane z zawarciem umowy nabycia. W razie dalszych pytań proszę o kontakt z syndykiem.